Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen työturvallisuuden edistämisen tapa, jota ohjaa ja valvoo työturvallisuuskorttitoimikunta. Toimikuntaan kuuluu mm. työmarkkinajärjestöjen, työpaikkojen, vakuutusalan ja Työturvallisuuskeskuksen edustajia.

PERUSKURSSI
Työturvallisuuskorttikurssi (peruskurssi) suoritetaan pääsääntöisesti yhden päivän aikana. Kurssin kesto on 8 tuntia. Kurssi sisältä tietoa yhteisen työpaikan yleisistä vaaroista ja yhteistoiminnasta, työturvallisuuden keskeisistä periaatteista sekä hyvistä käytännöistä. Kurssi antaa myös työntekijälle valmiuksia työpaikkakohtaiseen perehdyttämiseen. Kurssin lopussa on tentti.

VOIMASSAOLO JA UUSIMINEN
Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Kortin uusiminen edellyttää täydennyskurssia, joka on suoritettava kortin voimassaoloaikana. Täydennyskoulutus on kestoltaan 4 tuntia, jonka jälkeen suoritetaan tentti. Hyväksytysti kurssin suorittaneet saavat uuden kortin, joka on voimassa taas seuraavat viisi vuotta.

Lisätietoja työturvallisuuskortista: www.tyoturvallisuuskortti.fi

Kohderyhmä

Työturvallisuuskorttia tarvitsevat

 

Toteutuksia

Ei toteutuksia

 

Detektiivi Suomi Oy
www.detektiivi.fi