Yrityksen talousepäselvyydet

Detektiivi Suomi Oy tarjoaa yhteistyöverkostonsa kautta apua myös yritysten talousepäselvyyksiä koskeviin kysymyksiin. Useissa tapauksissa selvitystyö halutaan aloittaa muuna kuin lakisääteisenä erityistarkastuksena.

Taloudellisten selvitysten kohdealueena mm.

  • yrityksen rahaliikenne
  • talousrikosepäilyt
  • kirjanpidolliset epäselvyydet ja väärinkäytökset
  • laskentajärjestelmien riskikartoitukset
  • laskentajärjestelmien toiminnallinen testaus

Esimerkkitilanteita:

Kassajärjestelmät, maksusuoritukset, käteisen rahan käsittely

Useissa tapauksissa yrityksen rahaliikenteeseen liittyvät ongelmat tai epäselvyydet liittyvät käteissuorituksiin ja kassaliikenteeseen. Ongelmat voivat tulla esille esim. kirjanpidon ja fyysisten kassojen eroista ja toistuvista kassatapahtumiin liittyvinä korjauksista.

<< Edellinen sivu 8

Hankintoihin liittyvät riskit

Hankintojen keskittyminen ilman kilpailutusta rajatulle joukolle toimittajia voi olla merkki osto-organisaation epälojaalisuudesta yritystä kohtaan sekä saaduista kirjanpidon ulkopuolisista eduista, jotka jäävät viimevaiheessa yrityksen maksettaviksi ylihintaisina hankintoina.

Myyntiin liittyvät riskit

Myynteihin liittyvät hyvitykset, alennukset sekä hinnoittelu voivat olla merkki myynnistä ohi yrityksen kirjanpidon tai myyntiorganisaation epälojaaliudesta yritystä kohtaan. Näissä tilanteissa kyse voi olla myyntiorganisaation saamista kirjanpidon ulkopuolisista eduista, jotka jäävät viimevaiheessa yrityksen maksettavaksi aiheettomina alennuksina tai hyvityksinä.

Henkilökohtaiset menot yrityksen maksettavana

Matkoihin, erilaisiin luontaisetuihin ja muihin kustannusten korvauksiin voi liittyä väärinkäytöstilanteita, joissa yrityksen maksettavaksi siirretään yritystoimintaan kuulumattomien toimijoiden kuluja.

9 Seuraava sivu >>
Tämä sivusto käyttää CSS-tyylejä ja vaatii ne toimiakseen.